PROCES PROTEKTOROVANIA

PROCES PROTEKTOROVANIA BANDAG.

alt text

Vynikajúca kvalita protektorovaných pneumatík Bandag je priamym výsledkom sofistikovaného a vysoko štandardizovaného procesu protektorovania, ktorý naša spoločnosť používa. Najmodernejšia technológia prispieva pri každom kroku tohto procesu k presnosti a účinnosti. Náš patentovaný proces Bandag je zameraný na obnovenie pôvodnej úrovne výkonnosti vašich pneumatík a súčasne a zakaždým zabezpečuje konzistentnosť a spoľahlivosť.

SYSTÉM BASYS

Systém BASys predstavuje miesto, kde sa všetko začína. Predajcovia výrobkov značky Bandag pomocou tejto technológie priraďujú ku každému kordu jedinečný čiarový kód a sledujú ho naprieč celým výrobným a logistickým procesom. Vďaka tomu získate možnosť celkovej viditeľnosti vašich aktív a zvýši sa efektivita protektorovania.

Náš prísľub kvality, spoľahlivosti a výkonnosti je podporený zmluvou o dôvere so spoločnosťou Bandag. Viac informácií.

KROK 1: POČIATOČNÁ VIZUÁLNA KONTROLA

Skôr, než bude umožnené vykonanie akýchkoľvek ďalších krokov procesu, dôkladne vyškolení odborníci vykonajú pozornú vizuálnu kontrolu. Proces protektorovania Bandag vyžaduje kvalitný začiatok, preto táto počiatočná kontrola vylúči kordy, ktoré sú už veľmi poškodené. Ide o prvý krok zabezpečenia, že Bandag je všade a vždy Bandag.

KROK 2: NEDEŠTRUKČNÁ STROJOVÁ KONTROLA

V tomto štádiu sa zapája najmodernejšia technológia. Na zistenie miniatúrnych otvorov, ktoré ľudské oko nezbadá, sa používajú vysokonapäťové detektory otvorov veľkosti ihly. Nakoniec sa používa laserová šmyková interferometria alebo aj „shearography“, ktorá našim špecialistom umožňuje dôkladne si pozrieť vnútro kordov a nájsť vnútorné poškodenia. Týmto spôsobom váš špecialista spoločnosti Bandag potvrdí, že vaše kordy sú vhodné na protektorovanie procesom Bandag.

KROK 3: LEŠTENIE

Leštiaci stroj následne z kordov odstráni prebytočnú gumu, obnoví ich pôvodné rozmery a pripraví ich na aplikovanie nového protektora. Vďaka technológii Bandag, procesu a presnosti dokážu naši špecialisti dosiahnuť, že jednotlivé kordy sa zmenia na identické protektory Bandag.

KROK 4: BRÚSENIE

Počas procesu brúsenia sa všetky povrchové poškodenia kordov opatrne odstránia. V prípade potreby sa v tejto fáze vykonajú aj opravy sekcií. V tomto okamihu môže operátor spoločnosti Bandag taktiež „ušetriť“ vaše kordy pred zošrotovaním. Tento krok procesu má dva účely. Zabezpečuje úplné očistenie kordov a pripravenosť na protektorovanie, no taktiež garantuje zachovanie správneho tvaru protektora až do konca jeho novej životnosti... protektor je pripravený na prípadný ďalší protektorovací proces!

KROK 5: VYTVÁRANIE

V tejto fáze sa na pripravené kordy aplikuje predbežne vytvrdený behúň Bandag, a to spolu s účelovo navrhnutým dezénom a zmesou. Po pozornom meraní a príprave behúňa proces realizácie konečne mení predtým opotrebované pneumatiky na úplne nové protektory Bandag. Vrstva nevytvrdenej gumy, ktorá sa aplikuje medzi kordy a nový behúň, zabezpečí po vytvrdení ich trvalé spojenie. Špecializovaný operátor aj teraz používa najmodernejšie vybavenie Bandag na zabezpečenie dokonalej jednotnosti a konečnej úpravy top kvality.

KROK 6: VYTVRDZOVANIE

Proces vytvrdzovania alebo „vulkanizácie“ natrvalo pripojí nový behúň Bandag na opotrebované kordy. Po obalení pneumatiky do vzduchotesného obalu sa aplikuje tlak a teplota, ktorými sa vrstva nevytvrdenej gumy transformuje do konečného a nezvratného elastického stavu. Tým sa dosiahne, že sa kordy a behúň opäť nerozpoja, samozrejme až do ďalšieho procesu protektorovania Bandag!

KROK 7: FINÁLNA KONTROLA

Po dokončení a záverečnej vizuálnej alebo strojnej kontrole operátor Bandag schváli protektorovanú pneumatiku na predaj. Presvedčí sa, že hotový výrobok je skutočne Bandag a že aj ako Bandag vyzerá!

THE BANDAG RETREADING PROCESS