BANDAG JE VŽDY BANDAG

BANDAG JE VŽDY BANDAG

SPOĽAHLIVÁ PRESNOSŤ. KONZISTENTNÝ VÝKON.

alt text

Štandardizovaný proces protektorovania Bandag vykonávajú vysoko kvalifikovaní a skúsení dodávatelia. Tento proces preveruje a neustále kontroluje aj náš vlastný celoeurópsky tím inžinierov technických služieb. Bez ohľadu na to, či si kúpite protektorované pneumatiky Bandag na autobus v Berlíne alebo na príves v Terste… Bandag je vždy Bandag.

SPOĽAHLIVÁ PRESNOSŤ. KONZISTENTNÝ VÝKON.

Či už si kupujete protektorované pneumatiky Bandag na autobus v Berlíne alebo na príves v Terste, môžete sa spoľahnúť na to, že u každého z viac ako 100 zmluvných predajcov a viac než 2 000 partnerov spoločnosti Bridgestone nachádzajúcich sa v celej Európe získate úplne rovnaký výrobok – odborne vyrobený a vybavený rovnakou úrovňou precíznosti. Náš štandardizovaný proces protektorovania, ktorý vykonávajú vysoko kvalifikovaní a skúsení dodávatelia a neustále ho kontroluje náš vlastný tím inžinierov technických služieb, zabezpečuje, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, bude Bandag vždy Bandag.

JEDNOTNÝ PROCES

Protektorované pneumatiky Bandag vyrábajú výlučne plne certifikovaní a neustále kontrolovaní zmluvní predajcovia spoločnosti Bandag podľa rovnakého jednotného postupu.

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM

Každá protektorovaná pneumatika Bandag je výsledkom odborného použitia Systému Bandag každým predajcom. Tento systém predstavuje spojenie patentovaných behúňov a tlmiacej gumy Bandag, vlastných zariadení Bandag a vysoko pokrokového procesu protektorovania vyvinutého spoločnosťou Bandag.

ODBORNÁ PRÍPRAVA A KVALIFIKÁCIA ODBORNÍKOV

Európske vzdelávacie centrum Bandag poskytuje prevádzkovateľom najmodernejšiu odbornú prípravu v oblastiach analýzy kordov a samotného procesu protektorovania.

PRÍSNA KONTROLA KVALITY

Každoročné audity vykonávané našimi vlastnými inžiniermi technických služieb, povinné školenia a certifikácia spoločnosti Bandag podľa normy ISO 9000 predstavujú súčasť globálneho Systému certifikácie kvality spoločnosti Bandag.

ÚPLNÝ SÚLAD S PREDPISMI

Zmluvní predajcovia výrobkov značky Bandag v Európskej únii dodržiavajú predpis EHK/OSN č.109, vďaka čomu sa zaisťuje, že každá protektorovaná pneumatika spĺňa požiadavky rovnakých noriem týkajúcich sa kvality a spoľahlivosti, ktoré platia aj pre nové pneumatiky.

KOMPLEXNÁ DOKUMENTÁCIA

V rozsiahlej príručke Truck Shop Manual je podrobne zdokumentovaný celý Exclusive Bandag EMEA Retreading Process (Exkluzívny proces protektorovania Bandag pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky – EMEA), čím sa zaručuje spoľahlivá, predvídateľná a konzistentná kvalita procesu a výrobkov v celej oblasti.