FAQs

Často kladené otázky (FAQ)

Môžem protektorovať pneumatiky na všetkých pozíciách na svojom nákladnom automobile?

Retreads can be used on all truck tyre positions, subject to local legislation.

Aké populárne je protektorovanie v súčasnosti?

Protektorované pneumatiky predstavujú približne 1 zo 4 všetkých náhradných pneumatík na európskom trhu s pneumatikami pre nákladné automobily.

Môžem protektorovať aj vtedy, keď sa vyskytne problém s kordom pneumatiky?

Väčšinu poškodení pneumatík je možné opraviť. Predajcovia výrobkov značky Bandag podrobujú každý kord dôkladnému skúšobnému a opravárenskému procesu, Cieľom je zabezpečiť, aby kordy spĺňali najvyššie štandardy kvality protektorovania. Každý predajca výrobkov značky Bandag je na vykonávanie týchto činností vyškolený, kvalifikovaný a certifikovaný spoločnosťou Bandag.

Vďaka čomu je spoločnosť Bandag lídrom v odvetví?

Popredné postavenie sme dosiahli vďaka našim 60-ročným skúsenostiam v oblasti vývoja a výroby kvalitných behúňov a protektorovacích zariadení a zdokonaľovania nášho protektorovacieho procesu. Sme tiež poskytovateľom riešení najpredávanejších protektorovaných pneumatík na svete. Aj keď sa zameriavame najmä na protektorovanie, využívame aj vedomosti a inovácie najväčšej spoločnosti na výrobu gumárenských produktov a pneumatík – Bridgestone. Neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia protektorovania a jedným z najdôležitejších faktorov je naša sieť predajcov – ktorí sa nachádzajú na viac ako 100 lokalitách v Európe.

Čo je FuelTech®?

FuelTech® znamená kategóriu protektorovaných pneumatík Bandag, ktoré sa vyznačujú vysokou výkonnosťou a väčšou účinnosťou z hľadiska spotreby paliva. Súčasný produktový rad je založený na úspešnom dizajne produktov Bridgestone M749 Ecopia a R109 Ecopia. Vyznačujú sa zmesou s nízkym valivým odporom, a to bez skrátenia životnosti, odolnosťou a vysokým výkonom za vlhkého počasia.

Čo znamená skratka BASys?

BASys je skratka pre Systémy Bandag. Globálna technologická platforma, ktorá zhromažďuje a premieňa údaje o pneumatikách na štatistiky, aby bolo možné vytvoriť prispôsobené programy pre pneumatiky, pomocou ktorých sa zlepší produktivita a ziskovosť vozových parkov a predajcov výrobkov značky Bandag.

Ktoré funkcie riešenie BASys poskytuje?

BASys je komplexné riešenie na správu celého životného cyklu protektorovanej pneumatiky a podporuje každú etapu procesu, od vyzdvihnutia kordu, jeho kontroly, výroby protektora, jeho uskladnenia, až po dodanie hotového výrobku zákazníkovi. Riešenie BASys sa skladá z 3 hlavných aplikácií:

  1. Aplikácia BASys Casing Collection, pomocou ktorej sa zaznamenávajú údaje o kordoch zhromaždené z vozových parkov alebo od predajcov pneumatík.
  2. Aplikácia BASys Manufacturing umožňuje zmluvným predajcom výrobkov značky Bandag sledovať kordy počas každej výrobnej fázy protektorovania, vďaka čomu je možné optimálne riadenie kvality výroby a nákladovej efektívnosti.
  3. Aplikácia BASys Back Office poskytuje zákazníkom vlastniacim vozové parky plnú viditeľnosť pomocou hodnotného podávania správ.