SLEDUJTE SVOJE AKTÍVA

SLEDUJTE SVOJE AKTÍVA POMOCOU NÁSTROJA BASYS

alt text

Vaše pneumatiky a kordy pneumatík predstavujú vo vašej spoločnosti veľmi hodnotné aktíva. Preto spoločnosť Bandag vyvinula BASys, skupinu veľmi pokročilých softvérových nástrojov, ktoré vám pomôžu plne využívať ich výhody pri sledovaní, spravovaní a využívaní vašich aktív. Platforma BASys obsahuje niekoľko integrovaných aplikácií, ktoré vám ponúkajú komplexné riešenie na účinnejšiu správu kordov a v konečnom dôsledku prispievajú k zníženiu nákladov na pneumatiky.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

BASys integruje riešenie protektorovania Bandag do Fleetcare programu spoločnosti Bridgestone, čo pomáha zákazníkom Bridgestone aj Bandag znížiť celkové náklady na pneumatiky s maximálnou transparentnosťou.

ÚPLNÉ SLEDOVANIE A SPRÁVA KORDOV

Vďaka jedinečnému čiarovému kódu priradenému ku každému kordu je možné prostredníctvom riešenia BASys sledovať každý krok jeho prevádzkovej životnosti.

ONLINE ŽIADOSTI O ZBER

Webový portál vám dokonca umožňuje automaticky požiadať o zber kordov vtedy, keď sú pripravené na protektorovanie.

ÚPLNÁ VIDITEĽNOSŤ PROCESOV

Systém BASys vám ponúka plnú online viditeľnosť spôsobu správy vašich kordov, a to od monitorovania a zberu kordov až po dodávku odborne namontovaných protektorov. Takže môžete prijímať lepšie rozhodnutia a zavádzať nákladovo efektívnejšie politiky týkajúce sa pneumatík a protektorov.

VÝKONNÉ ONLINE PODÁVANIE SPRÁV

Generujte okamžité správy o čomkoľvek od miery prijateľnosti kordov a priemernej miery opráv až po celkové cykly kordov atď. Účelom je poskytnúť vám pomoc pri optimalizovaní nákladov súvisiacich s pneumatikami počas ich celého životného cyklu.

INTUITÍVNE ROZHRANIE

Riešenie BASys obsahuje používateľsky príjemné rozhranie s integrovaným snímačom čiarových kódov. Aplikácie v rámci systému BASys na správu kordov sú k dispozícii pre operačné systémy Windows 10 a Google Android (5.0 a novšie) vo všetkých európskych krajinách.

STE PRIPRAVENÍ NA ZNÍŽENIE VAŠICH CELKOVÝCH NÁKLADOV NA PNEUMATIKY?

Obráťte sa nás a my vám poskytneme informácie o tom, ako vám BASys môže pomôcť, aby ste zo svojich cenných aktív vyťažili maximum.