BANDAG JE VŽDYCKY BANDAG

BANDAG JE VŽDYCKY BANDAG

PŘESNOST, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT. KONZISTENTNÍ VÝKON.

alt text

Standardizovaný proces protektorování společnosti Bandag provádějí důkladně proškolení a zkušení pracovníci. Tento proces rovněž podléhá auditu a je soustavně kontrolován naším vlastním evropským týmem servisních techniků. Proto nezáleží na tom, jestli si koupíte pneumatiky Bandag pro svůj autobus v Berlíně nebo kamion v Terstu – Bandag bude vždycky Bandag.

PŘESNOST, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT. KONZISTENTNÍ VÝKON.

Nezáleží na tom, jestli si koupíte pneumatiky Bandag pro svůj autobus v Berlíně nebo kamion v Terstu. Vždy se budete moci spolehnout na tentýž odborně a precizně vyrobený produkt, bez ohledu na to, od které z našich více než 100 frančíz a více než 2000 partnerů společnosti Bridgestone v celé Evropě pochází. Náš standardizovaný proces protektorování, který realizují důkladně proškolení a zkušení pracovníci a který je soustavně auditován naším vlastním týmem servisních techniků, je zárukou, že Bandag je vždycky Bandag – kdykoli a kdekoli.

JEDNOTNÝ PROCES

Protektorované pneumatiky Bandag jsou vyráběny výhradně plně certifikovanými frančízovými prodejci Bandag, kteří jsou průběžně podrobováni auditům, které zajišťují využíváníjednotných procesů.

SPECIÁLNĚ VYTVOŘENÝ SYSTÉM

Každá protektorovaná pneumatika Bandag je výsledkem profesionálního využití systému Bandag prodejcem v kombinaci s patentovanými dezény a výplňovou pryží, patentovaným vybavením Bandag a vysoce vyspělým procesem protektorování.

ODBORNÉ ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE

Evropské vzdělávací centrum společnosti Bandag nabízí špičková školení pro operátory v oblasti analýzy kostry a samotného procesu protektorování.

PŘÍSNÁ KONTROLA KVALITY

Roční audity prováděné našimi interními servisními techniky, povinné školení a certifikace ISO 9000 tvoří součást globálního systému certifikace kvality společnosti Bandag.

ÚPLNÁ SHODA S PŘEDPISY

Frančízoví prodejci značky Bandag v rámci Evropské unie splňují požadavky nařízení UN ECE109 – to je zárukou, že každá protektorovaná pneumatika splňuje stejné normy kvality a spolehlivosti, jaké platí pro nové pneumatiky.

PODROBNÁ DOKUMENTACE

Obsáhlá publikace Truck Shop Manual od společnosti Bandag podrobně dokumentuje celý exkluzivní proces protektorování pneumatik Bandag v regionu EMEA a zaručuje spolehlivé, předvídatelné a konzistentní zpracování a kvalitu produktů v celém regionu.