Integrovaný nástroj na správu kordov.

Sledujte svoje aktíva pomocou nástroja BASys

Vaše pneumatiky a kordy pneumatík predstavujú vo vašej spoločnosti veľmi hodnotné aktíva. Preto spoločnosť Bandag vyvinula BASys, skupinu veľmi pokročilých softvérových nástrojov, ktoré vám pomôžu plne využívať ich výhody pri sledovaní, spravovaní a využívaní vašich aktív. Platforma BASys obsahuje niekoľko integrovaných aplikácií, ktoré vám ponúkajú komplexné riešenie na účinnejšiu správu kordov a v konečnom dôsledku prispievajú k zníženiu nákladov na pneumatiky.

Komplexné riešenie

Do systému BASys je začlenené riešenie protektorovania Bandag v rámci programu Total Tyre Care/Maintain spoločnosti Bridgestone, ktoré pomáha zákazníkom spoločností Bridgestone a Bandag znižovať celkové náklady na pneumatiky s maximálnou transparentnosťou.

Úplné sledovanie a správa kordov

Vďaka jedinečnému čiarovému kódu priradenému ku každému kordu je možné prostredníctvom riešenia BASys sledovať každý krok jeho prevádzkovej životnosti.

Online žiadosti o zber

Webový portál vám dokonca umožňuje automaticky požiadať o zber kordov vtedy, keď sú pripravené na protektorovanie.

Úplná viditeľnosť procesov

Systém BASys vám ponúka plnú online viditeľnosť spôsobu správy vašich kordov, a to od monitorovania a zberu kordov až po dodávku odborne namontovaných protektorov. Takže môžete prijímať lepšie rozhodnutia a zavádzať nákladovo efektívnejšie politiky týkajúce sa pneumatík a protektorov.

Výkonné online podávanie správ

Generujte okamžité správy o čomkoľvek od miery prijateľnosti kordov a priemernej miery opráv až po celkové cykly kordov atď. Účelom je poskytnúť vám pomoc pri optimalizovaní nákladov súvisiacich s pneumatikami počas ich celého životného cyklu.

Intuitívne rozhranie

Riešenie BASys obsahuje používateľsky príjemné rozhranie s integrovaným snímačom čiarových kódov. Aplikácie v rámci systému BASys na správu kordov sú k dispozícii pre operačné systémy Windows 10 a Google Android (5.0 a novšie) vo všetkých európskych krajinách.

kontaktujte nás