Stotožnenie s vaším vozovým parkom.

Total Tyre Care

Každý vozový park je jedinečný. V spoločnosti Bridgestone sa stotožňujeme s vaším vozovým parkom a vyvíjame riešenia správy pneumatík prispôsobené jedinečnosti, ktorá riadi úspech vašej spoločnosti. Sme odhodlaní znížiť váš celkový rozpočet na pneumatiky bez akéhokoľvek ohrozenia bezpečnosti. Ctíme si tiež vaše strategické ciele, pokiaľ ide o uspokojovanie potrieb vašich zákazníkov, ekologickosť a zmierňovanie nákladov na správu a riadenie.

Riešenia Total Tyre Care spoločnosti Bridgestone sú založené na 3 hlavných činnostiach: MONITOROVANIE, ÚDRŽBA A SPRÁVA.

MONITOROVANIE – ÚPLNÝ PREHĽAD VÁŠHO VOZOVÉHO PARKU

Pneumatiky majú veľký vplyv na vaše prevádzkové náklady. Prostredníctvom posúdenia skutočného stavu vašich pneumatík s vami spolupracujeme s cieľom neustále zlepšovať údržbu pneumatík a identifikovať najlepšie výrobky a služby na účely prevádzky vašich vozových parkov. V rámci činností súvisiacich s MONITOROVANÍM poradcovia spoločnosti Bridgestone pre pneumatiky:

Vytvárajú podrobný profil vášho vozového parku a jeho špecifických požiadaviek

Vykonávajú pravidelné kontroly vzoriek pneumatík, ktorých výsledkom je podávanie jasných a používateľsky prívetivých hlásení

Identifikujú potenciálne oblasti úspor a odporúčajú zlepšenia

Toolbox je integrovaný systém kontroly a monitorovania pneumatík, v rámci ktorého sa spájajú jednoduché vstupy z viacerých zariadení s neobmedzeným nahlasovaním. Tento systém využívajú všetci poradcovia spoločnosti Bridgestone pre pneumatiky a za osobitných podmienok je k dispozícii aj zákazníkom, ktorí vlastnia vozové parky.

ÚDRŽBA – MAXIMALIZÁCIA HODNOTY

Program spoločnosti Bridgestone ÚDRŽBA bude mať pozitívny vplyv na náklady na pneumatiku na kilometer, úroveň prevádzkyschopnosti vozidla, palivovú úspornosť a ekologickosť. Poradcovia spoločnosti Bridgestone pre pneumatiky v spolupráci s vaším technickým manažmentom vyvíjajú ideálne pravidlá pre pneumatiky a ich údržbu pre každý typ vozidla a použitia. Naše riešenie FLEETBRIDGE odosiela tieto pravidlá všetkým zúčastneným partnerom v oblasti servisu a protektorovania kdekoľvek v Európe.

Bridgestone Partner
2 100 partnerov spoločnosti Bridgestone vykonáva údržbu vašich vozidiel podľa stanovených pravidiel a najvyšších štandardov kvality.

Service Europe
Keď dôjde k poškodeniu pneumatiky na ceste, k dispozícii je nepretržitá služba Service Europe, aby vám poskytla pomoc vo vašom jazyku kdekoľvek v Európe. Minimálne prestoje vozidiel, účinné sledovanie a transparentné ceny pomáhajú znížiť vaše riziko.

BASys
Protektorovanie šetrí peniaze a znižuje odpad. Vďaka správekordov v rámci systému BASysvozové parky dokážu sledovať svoje cenné aktíva online a môžu tak dosiahnuť maximálnu návratnosť.

Bandag
Viac ako 100 odborníkov spoločnosti Bandag na protektorovanie, ktorí sa starajú o aktíva, ktoré tvoria vaše kordy, a predlžujú životnosť vašich pneumatík. Bandag je najdôveryhodnejšie riešenie protektorovaných pneumatík na svete poskytované spoločnosťou Bridgestone a je zastúpené vo všetkých európskych krajinách.

Tirematics Systém
Tirematics s proaktívnou údržbou pneumatík pre nás znamená ďalší krok vpred prostredníctvom automatizovaného systému kontroly. Spája pneumatiky so zodpovedným poskytovateľom údržby, čo mu umožňuje vykonať opatrenia ešte pred vznikom skutočných problémov. Tirematics je praktické riešenie orientované na vozový park s veľkým vplyvom na výkonnosť pneumatík, úsporu paliva a prevenciu porúch.

SPRÁVA – ÚPLNÝ DUŠEVNÝ POKOJ

Prostredníctvom outsourcingu vašich požiadaviek na pneumatiky a údržbu pre spoločnosť Bridgestone sa zaručuje maximálna extrakcia hodnôt spolu s predvídateľnými cenovými riešeniami a minimálnym administratívnym zaťažením. Či už ide o jednu lokalitu alebo o celoeurópsku organizáciu, naše pravidlá na mieru sa vzťahujú na všetky vaše vozidlá nachádzajúce sa kdekoľvek, ktoré sú plne viditeľné a kontrolovateľné prostredníctvom výkonného podávania online správ.

FLEETBRIDGE
Naši špecializovaní pracovníci a zamestnanci back-office sú bez ohľadu na veľkosť alebo zložitosť správy podporovaní najmodernejšími systémami riadenia vozového parku, vďaka ktorým je všetko skutočne kontrolovateľné. Nové riešenie FLEETBRIDGE od spoločnosti Bridgestone automatizuje prispôsobené pracovné postupy medzi jednotlivými vozovými parkmi, partnermi spoločnosti Bridgestone a jej správou vozového parku.

INSIGHTS
Všetky informácie, ktoré potrebujete, sú vždy k dispozícii. Od dokonalých prístrojových dosiek až po historické detaily vozidiel – riešenie INSIGHTS od spoločnosti Bridgestone poskytuje plnú transparentnosť výkonnosti a súvisiacich nákladov stanovených vo vašej zmluve, či už ide o zmluvu o úschove alebo konsolidovanú pre celý vozový park.

kontaktujte nás