Identyfikacja z Twoją flotą.

Total Tyre Care

Każda flota jest inna. W Bridgestone identyfikujemy się z Twoją flotą i opracowujemy spersonalizowane rozwiązania do zarządzania oponami, uwzględniając unikalność będącą siłą napędową Twojej firmy. Naszym celem jest ograniczenie Twoich wydatków na opony bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Pomagamy także w realizacji celów strategicznych w obszarach zadowolenia klienta, ochrony przyrody oraz redukcji wydatków związanych z administracją i zarządzaniem.

Rozwiązania Bridgestone Total Tyre Care skupiają się na 3 podstawowych czynnościach: MONITOROWANIA, UTRZYMANIA i ZARZĄDZANIA.

MONITOROWANIE – PEŁNY PRZEGLĄD TWOJEJ FLOTY

Opony w znaczący sposób wpływają na koszty operacyjne. Oferując możliwość oceny rzeczywistego stanu opon, umożliwiamy usprawnienie ich bieżącego utrzymania wraz ze wskazaniem najlepszych produktów i usług z punktu widzenia funkcjonowania floty. W ramach czynności związanych z MONITOROWANIEM konsultanci ds. opon Bridgestone:


  • Ustalają szczegółowy profil floty oraz jej specyficzne wymagania.
  • Przeprowadzają okresowe, losowe przeglądy opon, którym towarzyszą jasne i czytelne raporty.
  • Identyfikują obszary potencjalnych oszczędności oraz zalecają usprawnienia.

Toolbox to zintegrowany system przeglądów i monitorowania opon, który oferuje proste podłączanie wielu urządzeń oraz nieograniczone możliwości w zakresie raportowania. System jest wykorzystywany przez wszystkich konsultantów ds. opon Bridgestone i jest oferowany także klientom flotowym na specjalnych zasadach.

UTRZYMANIE – MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI

Program UTRZYMANIA Bridgestone wpływa korzystnie na koszt eksploatacji opony w przeliczeniu na kilometr, ciągłość eksploatacji pojazdu, zużycie paliwa oraz ochronę środowiska naturalnego. We współpracy z kierownictwem technicznym klienta, konsultanci ds. opon Bridgestone opracowują najlepsze zasady eksploatacji i utrzymania opon dla danego rodzaju pojazdu i zastosowania. System FLEETBRIDGE przekazuje te zasady do wszystkich zaangażowanych partnerów w zakresie serwisu i bieżnikowania w dowolnym miejscu na terenie całej Europy.

Bridgestone Partner
2100 Partnerów Bridgestone zaangażowanych w utrzymanie Twoich pojazdów zgodnie z przyjętymi zasadami oraz surowymi standardami jakości.

Service Europe
W razie uszkodzenia opony możesz liczyć na pomoc w ramach świadczonej w lokalnym języku usługi Service Europe, dostępnej na terenie całej Europy przez całą dobę. Minimalny czas przestojów pojazdów, efektywne dalsze wsparcie oraz jasny cennik to elementy, które zapewniają pomoc w ograniczeniu ryzyka.

BASys
Bieżnikowanie pozwala oszczędzić pieniądze i ograniczyć ilość odpadów. System zarządzania karkasami BASys umożliwia operatorom flot śledzenie swoich cennych aktywów online z myślą o maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Bandag
Ponad 100 specjalistycznych zakładów bieżnikowania Bandag, które dają drugie życie Twoim oponom. Bandag to cieszący się największym zaufaniem na świecie dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania opon marki Bridgestone. Firma jest reprezentowana we wszystkich krajach Europy.

Tirematics
System automatyzacji przeglądów Tirematics to kolejny krok w rozwoju proaktywnej konserwacji opon. System zapewnia powiązanie opon z wybranym dostawcą usług konserwacji, co stanowi gwarancję, że odpowiednie czynności zostaną podjęte, zanim wystąpią rzeczywiste problemy. Tirematics to stworzone z myślą o operatorach flot praktyczne rozwiązanie, które znacząco wpływa na wydajność eksploatacji opon, oszczędność paliwa oraz ryzyko awarii.

ZARZĄDZANIE – CAŁKOWITY SPOKÓJ

Zlecenie firmie Bridgestone usług związanych z utrzymaniem i konserwacją opon umożliwia wydobycie z nich maksymalnej wartości w połączeniu z korzyściami wynikającymi z przewidywalności cen oraz zmniejszenia obciążenia zadaniami administracyjnymi. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z pojedynczym zakładem, czy też międzynarodową organizacją, nasze szyte na miarę rozwiązania można zastosować do wszystkich pojazdów zachowując pełną widoczność i kontrolę w oparciu o wydajne narzędzia do raportowania online.

FLEETBRIDGE

Bez względu na rozmiar i złożoność zadań administracyjnych nasz kompetentny personel terenowy i biurowy korzysta ze wsparcia w postaci najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania flotami. Nowy system FLEETBRIDGE Bridgestone wprowadza automatyzację przepływu szytych na miarę procesów roboczych pomiędzy flotami, Partnerami Bridgestone oraz administratorami flot.

INSIGHTS
Pełny dostęp do informacji, których potrzebujesz. System INSIGHTS Bridgestone oferuje pełny dostęp do bieżących i historycznych informacji na temat wykonania kontraktu oraz związanych z tym kosztów dla pojedynczej bazy albo dla całej floty.

kontakt